altalefs - בלוג וורדפרס חדש

ארכיון קטגוריית ’מקרקעין‘

ארנונה לעסקים – יש לשים לב לפרטים

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר – חבר ועדת ערר לענייני ארנונה בשוהם.

הארנונה המוטלת על ידי הרשויות המקומיות, הינה אחד מסוגי המיסים המוטלים על כל משתמש בנכס מקרקעין, בין למגורים, בין למסחר ולתעשיה ואף גם במרבית המקרים בהם לא נעשה שימוש במקרקעין כלל. חיוב הארנונה הוא חיוב שנתי, אשר מוטל מדי שנה בשנה. ניתן לשלמו, במזומן, בתחילת השנה (ולעיתים לקבל הנחה בשיעור של עד 2% מגובה החיוב השנתי) או לשלמה בתשלומים דו-חודשיים. המשך… «ארנונה לעסקים – יש לשים לב לפרטים»

ארנונה כללית – קווי יסוד ועקרונות בסיסיים

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר – חבר ועדת ערר לענייני ארנונה בשוהם.

כולנו מכירים את החיוב המגיע אלינו מדי חודשיים, מן הרשות המקומית, ובו אנו נדרשים לשלם תשלומי ארנונה. המקור להטלת החיוב בארנונה הינו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג-1992 ובתקנות ההסדרים, שניתקנו מכח החוק. במסגרת הכללים שנקבעו בחוק ובתקנות, מוסמכת ומחוייבת, כל רשות מקומית לקבוע בצו הארנונה, את סיווג הנכסים השונים ומה יהיה גובה התעריפים השונים לכל נכס ונכס, במסגרת תתי-הסיווגים. צו הארנונה נקבע מדי שנה מחדש. המשך… «ארנונה כללית – קווי יסוד ועקרונות בסיסיים»

כיצד לבחור קבלן

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר

כאשר אנו מתכננים לבנות בית או לבצע עבודות שיפוצים בבית קיים, ולאחר שסיימנו את שלב התכנון, עלינו לבחור קבלן שיבצע עבורנו את העבודות המתוכננות. בחירת הקבלן, הינה אחד השלבים החשובים, אם לא החשוב בהם, בדרכנו לביצוע העבודות והשלמתן בהצלחה. מאידך, בחירה לא מוצלחת, או אי מתן דגש לפרטים מהותיים, עלולה להביא אותנו להוצאות כספיות רבות ומיותרות ולנזקים אחרים נוספים. המשך… «כיצד לבחור קבלן»

כיצד לבחור קבלן שיפוצים

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר

במסגרת נסיבות החיים בימינו, נשים רבות מתגוררות לבדן בדירות או בבתים ולא אחת מתעורר אצלן הצורך או הרצון לבצע עבודות שיפוצים. ישנה לעיתים נטיה לחשוב שעבודות שיפוצים של דירה קיימת, הן עבודות פשוטות יותר מעבודות של בניה חדשה לגמרי. הדבר אינו בהכרח נכון, ולעבודות שיפוצים של דירה קיימת יש היבטים מורכבים לא פחות. במאמר זה ננסה לפרט את השלבים הבסיסיים לקראת ביצוען של עבודות כאלה, וניתן מספר המלצות, כדי להקל על הקוראות את קבלת ההחלטות. המשך… «כיצד לבחור קבלן שיפוצים»

ליקויי בניה ודרכי התמודדות איתם

במאמר הקודם "ליקויי בניה – מנקודת מבטו של החוק" סקרנו את הוראות החוק הרלוונטיות ביחס לליקויי בניה ולחובות הקבלן כלפי הדייר בענין זה.

ראינו שגם בחוק המכר (דירות) התשל"ג-1973 וגם בחוק חוזה קבלנות קיימת הוראה ברורה וחד משמעית המקנה לקבלן את הזכות, אבל מצד שני גם את החובה, לנסות ולתקן את הליקוי אשר התגלה בדירה שנבנתה על ידיו. מנגד, זו היא חובתו של הדייר לאפשר לקבלן לנסות ולתקן את הליקוי הנטען. המשך… «ליקויי בניה ודרכי התמודדות איתם»

ליקויי בניה – מנקודת מבטו של החוק

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר – מומחה בתחום המקרקעין.

קבלנים העוסקים בבניה, מכל מין וסוג שהוא, אינם מסיימים את הקשר שלהם עם הפרוייקט בשלב מסירת החזקה במבנה או ביחידות שבו לרוכשים. החוק מטיל על הקבלן אחריות לטיב עבודות הבניה למשך תקופות ארוכות, ולא אחת קורה שקבלן "שכח" זה מכבר מהפרויקט ולפתע צצות דרישות לתיקונים, או אף תביעות בגין ליקויי בניה, שהתגלו זמן רב לאחר השלמת הבניה ומסירת החזקה לרוכשים. המשך… «ליקויי בניה – מנקודת מבטו של החוק»

חוזה שכירות

בס"ד

אחד מסוגי החוזים הנפוצים ביותר הוא חוזה שכירות של דירת מגורים. חוזים רבים נחתמים על ידי שוכרים שלא בקיאים בתחום זה ולא מודעים לנושאים שיש לתת עליהם את הדעת בטרם חתימה על חוזה כזה. במאמר זה נשתדל להדגיש כמה נושאים מהותיים שכדאי להתייחס אליהם. המשך… «חוזה שכירות»