altalefs - בלוג וורדפרס חדש

ארכיון קטגוריית ’חוזים‘

רכישת נכס מקרקעין

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר

עסקה של רכישת נכס מקרקעין, הינה אחת מן העסקאות, אשר מרביתנו עושים לכל הפחות פעם אחת בחיים. עסקה כזו, בדרך כלל הינה עסקה משמעותית ביותר בחיינו, ולתוצאותיה של העסקה יש השלכות בהיבטים שונים. לכן, חשוב לדעת ולהכיר את המאפיינים הבסיסיים של עסקאות כאלה, להבין את העיסקה אותה אנו מבקשים לבצע ולנסות להימנע מטעויות שהשפעתן יכולה להיות קשה מאוד, במקרה של כשלון או טעות בעיסקה. המשך… «רכישת נכס מקרקעין»

עסקאות נוגדות במקרקעין

אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר

אחת הסוגיות העולות מעת לעת ביחס לעסקאות, מסוגים שונים, היא שאלת דין הקדימה בין שני קונים של אותו נכס, במקרה בו עולה טענה לקיומן של זכויות נוגדות של כל אחד מהם ביחס לנכס מסוים. על בית המשפט לקבוע במקרה כזה מי הוא בעל הזכויות בנכס ומי, לצערו, יכול ויצא וידיו על ראשו, למרות ששילם חלק אם לא כל התמורה בגין הנכס. המשך… «עסקאות נוגדות במקרקעין»

כיצד לבחור קבלן

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר

כאשר אנו מתכננים לבנות בית או לבצע עבודות שיפוצים בבית קיים, ולאחר שסיימנו את שלב התכנון, עלינו לבחור קבלן שיבצע עבורנו את העבודות המתוכננות. בחירת הקבלן, הינה אחד השלבים החשובים, אם לא החשוב בהם, בדרכנו לביצוע העבודות והשלמתן בהצלחה. מאידך, בחירה לא מוצלחת, או אי מתן דגש לפרטים מהותיים, עלולה להביא אותנו להוצאות כספיות רבות ומיותרות ולנזקים אחרים נוספים. המשך… «כיצד לבחור קבלן»

כיצד לבחור קבלן שיפוצים

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר

במסגרת נסיבות החיים בימינו, נשים רבות מתגוררות לבדן בדירות או בבתים ולא אחת מתעורר אצלן הצורך או הרצון לבצע עבודות שיפוצים. ישנה לעיתים נטיה לחשוב שעבודות שיפוצים של דירה קיימת, הן עבודות פשוטות יותר מעבודות של בניה חדשה לגמרי. הדבר אינו בהכרח נכון, ולעבודות שיפוצים של דירה קיימת יש היבטים מורכבים לא פחות. במאמר זה ננסה לפרט את השלבים הבסיסיים לקראת ביצוען של עבודות כאלה, וניתן מספר המלצות, כדי להקל על הקוראות את קבלת ההחלטות. המשך… «כיצד לבחור קבלן שיפוצים»