altalefs - בלוג וורדפרס חדש

ארכיון קטגוריית ’מינוי מנהל עבודה‘

חובת מינוי מנהל עבודה באתר בניה- על מי היא מוטלת?

מאת: עו"ד אברהם אלטלף – עו"ד ומגשר, מומחה בתחום המקרקעין

עבודות בניה הינן עבודות מורכבות ומקצועיות, אשר טומנות בחובן סכנות לא מעטות. לצערנו, אנו שומעים לא אחת על תאונות אשר בהן נפצעים פועלים או עוברי אורח תמימים שעברו בסמוך לאתר הבניה ולעיתים אף מקפחים את חייהם. להתרחשותן של תאונות כאלה יכולות להיות השלכות רבות משמעות, הן בהיבט של המשפט הפלילי והן בהיבט של המשפט האזרחי. במקרה בו מתרחשת תאונה במקום בו מבוצעות עבודות, ואדם נפצע או אף נהרג, עלולים האחראים לביצוע העבודות להיות מואשמים בהליך פלילי באחריות לגרימת חבלה או לגרימת מוות ברשלנות, עבירות עליהן ניתן להטיל עונשי מאסר. כמו כן, בהיבט של המשפט האזרחי, עלול הניזוק, או יורשיו להגיש תביעת נזיקין לתשלום פיצויים, בסכומים של מאות אלפי שקלים ואף יותר מכך, נגד האחראים לביצוע העבודות.

המשך… «חובת מינוי מנהל עבודה באתר בניה- על מי היא מוטלת?»