altalefs - בלוג וורדפרס חדש

ארכיון קטגוריית ’תיווך‘

חוק המתווכים במקרקעין והתאמתו לחיי המעשה

אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר, מומחה בתחום המקרקעין

קרונות כלליים:

בשנת 1996 נחקק בישראל חוק המתווכים במקרעין. מטרתו המרכזית של החוק היא להסדיר תחום זה, של עיסקאות תיווך, במכירה או בהשכרה של נכסי מקרקעין. עד לחקיקת החוק לא היה כל הסדר של תחום עיסקי זה במסגרת החוק. עם זאת, בפסיקה של בתי המשפט, שהתפתחה עם השנים, נקבעו כמה וכמה עקרונות בסיסיים אשר הסדירו את העיסוק בתחום התיווך במקרקעין. חלק ניכר מעקרונות אלה שולבו בחוק המתווכים ובתי המשפט ממשיכים ליישם אותם גם כיום, לאור הוראות החוק. המשך… «חוק המתווכים במקרקעין והתאמתו לחיי המעשה»