altalefs - בלוג וורדפרס חדש

ארכיון קטגוריית ’פירוק שיתוף‘

שיתוף במקרקעין-איך מפרקים את החבילה? חלק ב' – כל מה שרציתם לדעת על איך לפרק שותפות על נכסים- המדריך המלא

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר

בחלקו הראשון של המאמר, תארנו את המצבים השונים בהם מתקיים שיתוף במקרקעין וכן את הדרך להסדיר את יחסי השותפות הללו במסגרת הסכם שיתוף במקרקעין.

אולם כפי שראינו, ישנם מקרים בהם קיימת האפשרות או שעולה הצורך, לפרק את השותפות. ישנן מספר דרכים לבצע את ההליך של פירוק השותפות. דרכים אלה שונות זו מזו וכל אחת מתאימה למקרה הרלוונטי. במאמר זה נבחן את דרכי פירוק השותפות האפשריות העומדות לרשותם של השותפים, בין אם מדובר בהליך המתבצע בהסכמת כל השותפים, ובין אם מדובר בהליך כפוי, שבו אחד, או חלק, מהשותפים מעוניינים לפעול בהליך כזה, נגד שותף, או שותפים אחרים. המשך… «שיתוף במקרקעין-איך מפרקים את החבילה? חלק ב' – כל מה שרציתם לדעת על איך לפרק שותפות על נכסים- המדריך המלא»

שיתוף במקרקעין- כל אחד צריך לדעת!

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר

רובנו הננו בעלים של נכסים שונים. יש מקרים בהם אדם הינו הבעלים היחיד והבלעדי של הנכס. במצב זה אין לו כל שותפים לזכויות בנכס. מאידך, יש מקרים בהם הבעלים של הנכס הינם כמה שותפים. במצב כזה יכולות להתעורר לא מעט שאלות, ביחס לעצם הזכויות של כל אחד מהשותפים בנכס, או בחלקיו, ביחס לניהולו המשותף של הנכס, ביחס לחלוקת השימוש בנכס ולדרך ההנאה של כל אחד מהשותפים מן הנכס ו/או מפירותיו ואף ביחס למועד ודרך סיום הבעלות שלהם בנכס. המשך… «שיתוף במקרקעין- כל אחד צריך לדעת!»