altalefs - בלוג וורדפרס חדש

דיני המעמד האישי

דיני המעמד האישי כוללים תחומי משפט נרחבים, כגון נישואין, גירושין ירושות ואפוטרופסות. תחום משפט זה הינו תחום מורכב, בין היתר בשל העובדה שהוא כולל לא אחת התדיינות הן בבתי המשפט לענייני משפחה והן בבתי הדין הרבניים. כל אחת ממערכות משפט אלה מורכבת בפני עצמה בשל העובדה הבסיסית שהיא מתנהלת על פי הוראות חוק ספציפיות המיוחדות לה, כאשר ההתדיינות בפני בית הדין הרבני הינה על פי הדין העברי ולא על פי החוק האזרחי הנוהג בבתי המשפט הרגילים.

עוה"ד שמואל אלטלף, בהיותו מוסמך לרבנות ובעל וותק של שנים רבות בתחום המעמד האישי, בקיא בתחומי משפט אלה ובעל ניסיון רב בניהול הליכים ודיונים בבתי הדין הרבניים האזוריים ובבית הדין הרבני הגדול.

לתחום משפט זה מספר תחומי משנה.

הסכמי נישואין, או הסכמי ממון:

מזה מספר שנים, ולאור התפתחויות חברתיות וכלכליות שונות, רווח הדבר שבני זוג נישאים זה לזו כאשר כל אחד מהם מביא עימו רכוש שצבר לפני החתונה באופן אישי, או שקיבל מקרובי משפחתו. מטרתם של הסכמים אלה, מתוך התייחסות להוראות החוק הרלוונטיות, לתת תוקף משפטי חוקי לרצונם של הצדדים לשמר את הזכויות של כל אחד מהם ברכוש שלו, מתוך הבנה והכרה של חיי השיתוף אליהם הם עומדים להיכנס כבני זוג נשואים.

בעת האחרונה הרחיבו בתי המשפט את האפשרות לחתום על הסכמים כאלה, גם בין בני זוג שבוחרים שלא להינשא כדת משה וישראל, מסיבות שונות, לדוג' ידועים בציבור, בני זוג מאותו מין או פסולי חיתון מסיבות הלכתיות שונות.

החוק קובע כי הסכמי ממון, יכולים לקבל תוקף משפטי מחייב, בחלק מהמקרים, גם כאשר הם נחתמים בפני נוטריון. עו"ד שמואל אלטלף, אשר הינו גם נוטריון, מוסמך לאשר, במקרים אלה, הסכמים הנערכים במשרדנו.

גירושין:

לצערנו ישנם מקרים בהם חיי הנישואין, או חיי שיתוף בן בני זוג שאינם נשואים, עולים על שרטון ואין אפשרות להמשיך ולקיים חיי שיתוף משפחתיים. במקרים שכאלה יש לפרק את השותפות בין בני הזוג, בדרך היעילה והמהירה ביותר. עם זאת, ישנם מקרים סבוכים אשר יוצרים סכסוכים קשים בין בני הזוג.

במרבית המקרים מעורבים בסכסוך, שלא ברצונם ושלא בטובתם, גם ילדיהם של בני הזוג.

במקרים אלה, הניסיון הרב של עוה"ד שמואל אלטלף בשילוב עם ההכשרה על עוה"ד אברהם אלטלף כמגשר בתחום המשפחה וכמומחה בתחום הגירושין בשיתוף פעולה, יכולים לתת מענה משפטי ומקצועי הולם. הן לבני הזוג במקרים שבהם ניתן לגבש הסכמה משותפת לפירוד והן במקרים בהם מתנהלים הליכי משפטיים, בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני.

במקרים כאלה משולב גם הניסיון של עורכי הדין במשרד בתחום המקרקעין שכן, לא אחת כולל הרכוש המשותף נכסי מקרקעין שונים שגם ביחס אליהם יש לתת מענה משפטי הולם.

כאשר ישנן הסכמות בין בני הזוג ניתן לקיים הליך של גישור במשרדנו ולהביא את הצדדים לכדי הסכם גירושין ו/או שלום בית, לאחר הליך של גישור.

במקרים אחרים, ניתן לסייע לבני הזוג במסגרת קיומם של הליכי גירושין בשיתוף פעולה.

גירושין בשיתוף פעולה

כחלק מהפתרונות האלטרנטיביים לניהול מחלוקות בבית המשפט התפתח בשנים האחרונות תחום ה"גירושין בשיתוף פעולה", או בשמו השני "גירושין ללא בית משפט". במסגרת הליך כזה, מתחייבים הצדדים שלא לפנות לבית המשפט, ובמקום זאת הם פונים למומחים בתחום הגירושין בשיתוף פעולה. כל אחד מבני הזוג מיוצג על ידי עו"ד מומחה בתחום זה ועל ידי יועץ גירושין (עו"ס או פסיכולוג) המלווים אותם בתהליך. למרות, ולמעשה בגלל, העובדה שבני הזוג נעזרים בכמה אנשי מקצוע, ההליך הינו הליך יחסית קצר, זול יותר מהליך המתנהל בבית המשפט ומסייע לבני הזוג לנהל את הליכי הגירושין ביניהם בדרך של הסכמות והבנות תוך התמקדות בטובת הילדים ובני הזוג. עו"ד אברהם אלטלף חבר בקבוצת "אחד אחד גירושין ללא בית משפט" ומהווה חלק מהצוות המקצועי של קבוצה זו. כמו כן פועל עו"ד אברהם אלטלף כחלק מצוות של עירית רמת גן, המעניק שירותים מקצועיים בתחום זה לזוגות תושבי העיר רמת גן העונים על הקריטריונים של התוכנית המופעלת על ידי המחלקה לטיפול במשפחה של העיריה.

ירושה ועזבונות:

אחד מהעקרונות המשפטיים המקובלים בעולם כולו הוא שאדם רשאי לצוות מה ייעשה עם רכושו לאחר מותו, בדרך של עריכת צוואה. במקרה בו לא נעשתה צוואה, החוק קובע למי יחולק הרכוש.

עריכת צוואה היא פעולה משפטית לכל דבר ועניין. בעניין זה, מתעוררת ביתר שאת החשיבות של הידע המקצועי והניסיון המשפטי מכמה וכמה סיבות.

אחת הסיבות החשובות לכך שעל הצוואה להיערך במקצועיות, היא העובדה הבסיסית והמהותית שלאחר פטירתו של אדם, להבדיל מאשר במשך חייו, אין לו יכולת לשנות או לערוך תיקונים בצוואתו. באם לא נערכה הצוואה בדרך הנכונה, היא עלולה להיפסל ויכול להיווצר מצב בו הרכוש יגיע לידי מי שהמנוח לא היה מעוניין שהוא יגיע, ורצונו לא ימולא.

סיבה נוספת היא שקימת אפשרות חוקית לתקוף את תוקפה של צוואה בעילות שונות הקבועות בחוק. צוואה אשר נערכה כדין, לאחר קבלת יעוץ משפטי נכון בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה, גם אם הנוסח שלה לא מוצא חן בעיני מי מהיורשים החוקיים של האדם, יהיה קשה לעורר מחלוקות בדבר תוקפה של הצוואה ותוקף הוראותיה.

משרדנו מסייע ומייעץ בכל הקשור לעריכת צוואות וניסוחן.

כמו כן הננו בעלי ניסיון רב בטיפול בבקשות למתן צווי קיום צוואות, צווי ירושה ואף בניהול הליכים משפטיים הקשורים בהתנגדויות לקיומן של צוואות או צווי ירושה.

ניהול עזבונות:

ישנם מקרים סבוכים שבהם מתעורר צורך למינוי של מנהל עיזבון. מדובר במקרים בהם קיימת מחלוקת לגבי חלוקת העיזבון והירושה או כאשר מדובר בעיזבון הכולל נכסים רבים שיש לנהל לגביהם פעולות שונות, שאין ביכולתם של היורשים לבצע בכוחות עצמם.

תפקידו של מנהל העזבון, לאסוף ולאתר את כל הרכוש של המנוח שנפטר ולחלק אותו ליורשים החוקיים. לעיתים, הרכוש של המנוח כולל נכס אחד או מספר נכסי מקרקעין שיש למוכרם, חשבונות בנק שיש לאתר אותם ולרכז אותם, לפני החלוקה. על מנהל העזבון לפעול בהתאם להוראות בית המשפט והאפוטרופוס הכללי, להגיש דין וחשבון על פעולותיו ולקבל אישור לכל פעולה, מראש.

למשרדנו ניסיון רב בניהול עזבונות שונים ובמתן ייעוץ משפטי למנהלי עיזבון, במסגרת תפקידם.

אפוטרופסות:

ישנם מקרים בהם מתעורר צורך למינוי אפוטרופוס על אדם. בדרך כלל ישנם שני מצבים בהם מתעורר צורך למינוי אפוטרופוס. או כאשר מדובר בקטין (ילד מתחת לגיל 18) שהוריו לא יכולים לטפל בו (מוות ח"ו או מחלה וכדומה) או במקרה בו אדם חולה בצורה חמורה כל כך שנשללת ממנו האפשרות לדאוג לענייניו או לנהל אותם.

תפקידו של האפוטרופוס לפעול במקום אותו אדם, הנקרא חסוי. ישנם שני סוגי אפוטרופסות. אפוטרופוס לרכוש ואפוטרופוס לגוף. אפוטרופוס לרכוש אחראי לפעולות הקשורות לרכושו של החסוי והוא מוסמך לפעול בחשבונות הבנק שלו ולהוציא הוצאות הנדרשות לשם הטיפול בחסוי. אפוטרופוס לגוף, הינו תפקיד מורכב יותר. הוא פועל במקום החסוי בכל הקשור לגופו של החסוי, מאשר או מתנגד לטיפולים רפואיים הניתנים לחסוי ולמעשה דורש התייחסות אינטנסיבית הרבה יותר מאשר אפוטרופוס לרכוש.

על האפוטרופוס לפעול בהתאם להוראות בית המשפט והאפוטרופוס הכללי, להגיש דין וחשבון על פעולותיו ולקבל אישור לכל פעולה, ככל האפשר מראש.

למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכי אפוטרופסות ובמתן ייעוץ משפטי לאפוטרופוסים, במסגרת תפקידם.

תחום הפריון והפונדקאות

ישנם זוגות שאין באפשרותם להביא ילדים לעולם בדרך הטבעית של הריון ולידה. לחלק מהם בעיות רפואיות אשר מחייבות שימוש בתרומת ביציות ו/או תרומת זרע וחלקם זקוקים לשירותיה של אם פונדקאית. ישם גם מקרים, רבים והולכים בעת האחרונה של נשים המעוניינות להרות וללדת ילדים ללא נישואין.

כל אחד מהמקרים הללו מחייב גם התייחסות משפטית. גם ביחס למערכת ההסכמים הקשורים להליך אותו ברצונם לבצע וגם ביחס למעמדם של הילד או הילדים הנולדים לאחר ביצוע הפרוצדורות הרפואיות הספציפיות.

לנושאים הללו יש השלכות, גם מבחינת המשפט האזרחי וגם מבחינת הדין הדתי וההכרה בילד או בילדים כיהודים לכל דבר ועניין.

עו"ד אברהם אלטלף, עובד בשיתוף פעולה עם מרכז רפואי הנמצא בקזחסטאן והמתמחה בהליכי פונדקאות בחו"ל.