altalefs - בלוג וורדפרס חדש

ייצוג בבית משפט

משרדנו מעניק שירותים משפטיים ויעוץ משפטי בהליכים שונים המתנהלים בבתי המשפט השונים. משרדנו מייצג לקוחות, עסקיים ופרטיים בתביעות משפטיות ובהליכים שונים בבתי המשפט. בין היתר מדובר בתביעות כספיות וחוזיות ובטיפול בגביית שטרות, שיקים ופסקי דין באמצעות לשכות ההוצאה לפועל השונות, לשם גביית החוב.

כאשר אדם מעוניין לפנות לבית המשפט עליו להחליט לאיזה בית משפט לפנות. בישראל קיימים מספר מוסדות שיפוטיים השונים זה מזה, בסוג ההליכים אשר מתנהלים בכל אחד מהם, בנושאים שניתן להביא בפניהם לדיון, בהיקף הכספי של התביעה ואף בשאלה של מקום מושבו של בית המשפט.

למעשה, משרדנו מייצג את לקוחותיו, במרבית הערכאות השיפוטיות הקיימות בישראל, בהתאם לכל תחומי ההתמחות שלנו. כל שאלה משפטית המצויה במסגרת תחומי ההתמחות של משרדנו, יכולה לקבל מענה גם במסגרת דיונים משפטיים בבתי המשפט השונים.

עיקר הדיונים המשפטיים מתנהלים בבתי המשפט השלום, המחוזי והעליון, בבתי המשפט לעניני משפחה, בבתי הדין הרבניים ובועדות הערר השונות (בענייני תכנון ובניה, ארנונה וכדומה).

כמו כן, אנו מקיימים במשרדנו הליכי בוררות וגישור, הן בהליכים המופנים אלינו מבתי המשפט השונים והן בהליכים בהם הצדדים, או עורכי דינם, בוחרים בנו כבוררים או מגשרים במחלוקת שביניהם.

הייצוג המשפטי הניתן על ידינו מלווה את הלקוח החל משלב ההתייעצות הראשוני, לפני הגשת תביעה – בניסיון לבחון את העניין לגופו, האם אין מוצא אחר פרט לניהול הליך משפטי בבית המשפט, בחירת ההליך הנכון ואיסוף המסמכים והתיעוד הרלוונטיים לשם הגשת התביעה – או לאחר שהוגשה נגד הלקוח תביעה ולקראת הגשת כתב הגנה בשמו, דרך ניהול התיק בבית המשפט עד למתן פסק דין ולאחר מכן, בהתאם לפסק הדין, במקרים בהם יש צורך בהליכי ערעור ו/או מימוש של פסק הדין.

במידת הצורך ובמקרים בהם הדבר נדרש, אנו עומדים בקשרים מקצועיים עם מומחים בתחומים שונים, אשר נדרשים לתת חוות דעת מקצועיות או לסייע בתחומים מקצועיים שאינם בתחום המשפט. לדוגמא: מהנדסים, מודדים, גרפולוגים או מומחים להשוואת כתבי יד, מומחים מתחום הפסיכולוגיה וכדומה.

גישור

במשך השנים החלו להתפתח הליכים אלטרנטיביים לפתרון מחלוקות בבתי המשפט. שני ההליכים הבולטים הם גישור ובוררות.

בהליכי גישור פונים הצדדים למגשר שהוא אישיות ניטראלית, שאינה מעורבת בסכסוך או בייצוג הצדדים בהליכים המשפטיים, אשר תוך שמיעת טענות הצדדים, ביחד ולחוד, ומבלי שתהיה לו סמכות לקבל הכרעה במחלוקת, מנסה להביא את הצדדים לכלל פתרון מוסכם ליישוב המחלוקת ביניהם. עו"ד אברהם אלטלף, משמש כמגשר מזה למעלה מ-10 שנים, בתחום העיסקי ובתחום דיני המשפחה, מלמד גישור ומנחה תלמידים בקורסים שונים בגישור ובעיקר בקורסים להתמחות מעשית בגישור, המבוצעים כיום בפיקוח של הנהלת בתי המשפט.

כמו כן משמש עו"ד אברהם אלטלף, כמגש מהו"ת מטעם הנהלת בתי המשפט בישראל. הליך המהו"ת הינו הליך חובה הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי ובמסגרתו כל תביעה בבית המשפט השלום, מעל לסכום של 75,000 ₪ חייבת לעבור קודם לבירור המשפטי בבית המשפט הליך של בדיקת ההתאמה שלה לגישור ובהסכמת הצדדים אף הליך גישור. באם הגישור לא צלח, חוזר התיק לדיון בבית המשפט.

בוררות

הליכי הבוררות הם הליכים הדומים להליכים משפטיים בבית המשפט אולם בד"כ ללא הצמדות לכללי הפרוצדורה המשפטית ודיני הראיות הנהוגים בבית המשפט. הבורר מוסמך על ידי הצדדים להכריע במחלוקת, לאחר שמיעת עדויות וקבלת ראיות מהצדדים. הליכי הבוררות הינם הליכים קצרים ומהירים יותר מאלה המתנהלים בבית המשפט, ובכך יעילותם הרבה. עוה"ד שמואל ואברהם אלטלף הינם חברים במוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין ומטפלים בתיקי בוררות בתחומי המשפט שבמומחיותם.