altalefs - בלוג וורדפרס חדש

ארכיון קטגוריית ’קבוצות רכישה‘

קבוצות רכישה

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר – מומחה בתחום המקרקעין

בשנים האחרונות התפתחה דרך מקורית וחדשה למכירה של דירות, מתוך שאיפה להוזיל את עליות הרכישה לצרכן ולאפשר גם לקבלן ולייזם להרוויח את חלקם בפרוייקט.

הרעיון העומד בבסיס השיטה של קבוצות הרכישה הוא, ארגון של קבוצת אנשים, הרוכשת את הקרקע במרוכז ובמשותף, וכבעלים של הזכויות בקרקע, הם מזמינים שירותי בניה מקבלן, שבונה עבורם את הדירות. המשך… «קבוצות רכישה»