altalefs - בלוג וורדפרס חדש

זכויותיה של אסתר המלכה בגירושין

ישנם מקרים בהם, כאשר בני זוג מתחתנים ומקימים תא משפחתי חדש, כל אחד מביא איתו רכוש שצבר לפני הנישואין. במקרים מסויימים זהו רכוש שאחד מהם צבר בעצמו ובחלק מהמקרים מדובר במתנות או ירושות שאחד מהם קיבל.
באותם מקרים בהם עולה שאלת הגירושין של בני הזוג ויש צורך לערוך חלוקה של הרכוש ביניהם, עולה השאלה מה מעמדו של אותו רכוש שכל אחד הביא איתו לתא המשפחתי המשותף.
במאמר זה נדון בחלק מההיבטים של שאלה זו.

לצפייה במאמר המלא לחץ כאן