altalefs - בלוג וורדפרס חדש

דו"ח בתי הדין הרבניים לשנת 2012

בתי הדין הרבניים הם המערכת המשפטית המופקדת, בצורה בלעדית, על הסדרתם של הליכי הגירושין מהבחינה הדתית, בין בני זוג יהודים. זאת להבדיל מההליכים המשפטיים הנלווים למתן הגט עצמו, כמו הסדרי המשמורת לגבי הילדים המשותפים של בני הזוג, ההסדרים כלכליים לגבי הרכוש של בניה זוג וכדומה.
במעמר זה נסקור חלק ממצאי הדו"ח השנתי, לשנת 2012, שפורסם ביחס לבתי הדין הרבניים.

לצפייה במאמר המלא לחץ כאן.